References

Komerční banka a.s. Banská Bystrica

Rozvádzače NN

Thormasmalt s.r.o. Fiľakovo

Kompenzácia 2x350 kVAr Kompresorovňa In-800 A-4polia

Vodné dilo Gabčíkovo

Motorické rozvádzače NN - 4 polia

MIVA s.r.o.Nitra

Trafostanica Hlavný rozvádzač NN -In-3x1600 A 13 polí

Trafostanica Stará Vajnorská Bratislava

Hlavný rozvádzač NN -In-1000A 5 polí

Komerční banka a.s.Košice

Rozvádzače NN

Trafostanice ,Kolárovo

Rozvádzače NN In2x1000 A

Matador a.s. Púchov

Rozvádzač NN In-1600 A Trafostanica 1x1000 kVA Kompenzácia 350 kVAr

SPP a.s. Lučenec

Rozvádzače pre regulačné stanice plynu

Slovmag a.s. Lubeník

Motorické rozvádzače NN

Trafostanica SAV Bratislava

Rozvádzač NN - In-1600 A 6 polí

Plaváreň Štiavničky ,B.Bystrica

Rozvádzač Trafostanice-In-1000A Kogeneračná jednotka - Rozvádzače 15 polí

Sklárne Poltár, závod Zlatno

Hlavný rozvádzač NN-In1600 A 12 polí+Kompenzácia 400 kVAr

 

RIEKER a.s. Komárno

Rozvádzač NN, In 1600 A 8 polí +Kompenzácia 2x350 kVAr

ČOV Hlohovec

Rozvádzač NN , In2x1600 A , 10 polí Kompenzácia 2x350 kVAr Motorické rozvádzače - 25 polí

Tepláreň I, Čulenova 5, Bratislava

Hlavný rozvádzač NN,In-2x2500 A 25 polí

Vodné dielo Gabčíkovo

Motorické rozvádzače 6 polí

Vodná elektráreň WE Zagan /Polsko/

Hlavný rozvádzač - In-2000A 15 polí

Vodná elektráreň WE Szprotawa /Polsko/

Hlavný rozvádzač . In-2000 A 14 polí

Interstil Tisovec

Hlavný rozvádzač NN,In-1000 A 10 polí+Kompenzácia 350 kVAr

Kožiarske závody , Liptovský Mikuláš

Rozvádzače NN

Letisko , Sliač

Rozvádzače NN

Slovenský kartografický ústav , Harmanec

Rozvádzače NN

Dialnica D1 Bratislava

Trafostanice Rozvádzače NN

Sídlisko-Dlhé Diely Bratislava

Rozvádzače NN

Molnlicke Gemerská Hôrka

Rozvádzače NN

OSRAM , Nové Zámky

Rozvádzače NN

Rieker a.s., Timisoara Rumunsko

Rozvádzače NN -2x630 A- +kompenzácia

Letisko M.R.Štefánika Bratislava

Rozvádzače NN

Zámocká ulica BA

Rozvádzače NN

TESCO ,Bratislava

Kompenzácia 400 kVAr

Hraničný prechod Slovenské Ďarmoty ,

Rozvádzače NN

Autocentrum Bystrianský Lučenec

Rozvádzače NN

Nemocnica Kramáre ,Bratislava

Rozvádzače NN

Polifunkčný objekt-Dolná ul. Banská Bystrica

Rozvádzače NN

Coca Cola Beverages Slovakia a.s., Lúka /Piešťany/

Trafostanica 22/0,4kV
Rozvádzače NN 4x1600A
Kompenzácia 4x350 kVAr

Zámocká ulica ,Bratislava

Rozvádzače NN

Billa - Supermarket Banská Bystrica, Lučenec, Topolčany , Bratislava Michalovce , Senica, Bánovce n. Bebravou,Veľký Meder , Galanta , Nové Zámky , Levice ,Šala , Poprad, Žiar n.Hronom, Martin , Sereď , Karlova Ves, Nitra

Rozvádzače NN

Johnson control s.r.o., Košťany n/Turcom

Hlavný rozvádzač NN 1x1600A

Yazaki Debnár Slovakia, Prievidza

Hlavný rozvádzač NN 2x1600 A ,Kompenzaácia 2x200kVAr

Jednota ,Hypermarket Košice

Rozvádzače NN

PRIMA – Supermarket Zvolen

Rozvádzace NN

TESCO Hypermarket Prešov,Michalovce , Poprad

Rozvádzače NN

TESCO Hypermarket Nové Zámky

Rozvádzače NN

Blomsbery Pacific Slavakia Lucenec

Kompenzačné rozvádzače 6x600 kvar

IBV Modré zeme Lučenec

Trafostanica 22/0,4kV dodávka a montáž technológie

FESTAP s.r.o. Fiľakovo

Kompenzácia RC 600 kvar , Rozvádzače NN

KOFOLA , Rajecká Lesná

Hlavný rozvádzač NN 2x2000A Kompenzácia 600+400 kVAr

Schafstahl , Liptovský Mikuláš

Rozvádzače NN

MVE Vodné dielo Málinec

Rozvádzače NN+ Elektromontáže

Sedačková lanovka Záhradky - Rovná hoľa , Jasná Nízke Tatry

Rozvádzače NN

1 ESO , Lučenec

Rozvádzače NN

MAX obchodné centrá

Rozvádzače NN

Ľudová banka , Zvolen

Rozvádzače NN

TAURIS-Danubilu , Dunajská Streda

Rozvádzače NN

EUROTEL

Rozvádzače NN

ORANGE

Rozvádzače NN

Zasnežovanie ,Litmanová, Krahule,

ČOV , Lučenec

Rozvádzače NN

Volkswagen Bratislava

Rozvádzače NN

DAG Mercedes Kecskemet

Rozvádzače NN

EUROVEA Bratislava

Rozvádzače NN

KIA Žilina

Rozvádzače NN

Ekoltech Fiľakovo

Rozvádzače NN

BIODIESEL WIEN- Malorka, Tunisko, Brazília, Lotišsko, USA

Rozvádzače NN

CHAD- Univerzita N´Djamena

Rozvádzače NN

HORNBACH, Bratislava

Rozvádzače NN

BROVEDANI SLOVAKIA, Galanta

Rozvádzače NN

 


 
  Maloveská 68, 984 01 Lučenec, Telefón: +421 47 / 449 14 00, Fax: +421 47 / 451 25 75, e-mail: mitter@mitter.sk